Kontakty

FRENETIC SLOVAKIA | NOVA FITNESS

Športová 1199/28 tel.: +421 948 311 532
929 01 Dunajská Streda email: info@frenetic.sk

Fakturačné údaje | Sídlo firmy                  

FLÓRA NOVA s.r.o. IČO: 36245691
Športová 1199/28 IČ DPH: SK2020198532
929 01 Dunajská Streda DIČ: 2020198532

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. SRO, vl. č [13037/T] 

IMG_0701